SZÉKELY-MAGYAR SZÖVETSÉG

Mi, a Pilis-Hargita vándorai a Jóisten segítségével és szívünk szeretetével elhoztuk a zászlót 21 hegységen át a Pilisből a Madarasi-Hargitára, hogy utat nyissunk székely és magyar között, és hogy kapcsolatot építsünk az ember és a Természet közt. Utunk végén kinyújtjuk jobbunkat székely testvéreinknek és minden velünk egyet értő nemzettársunknak és embertársunknak, hogy kézfogásunkkal lépjünk szövetségre a közös jövőnk érdekében. E szövetséggel a Pilis és a Hargita között létrejött egységet a magyarság egységévé kívánjuk változtatni, hogy nemzetünk betöltse szerepét a világban, minden más nemzet javára és a Természettel való összhang megteremtésére. Ahogy a Jóisten segített utunkon bennünket hét éven át a Nap, a Hold, a csillagok és a szeretet által, úgy segítsen minket ebben a szándékunkban is!
Szövetségünk elindításaként mi, a Teremtő kegyelméből a Kárpát-medencében élő székelyek és magyarok az alábbi fogadalmakat tesszük az elkövetkező ezerévre.

E szövetség Székelyföldön, a Madarasi-Hargitán született
2012. augusztus 20-án a Jóisten segedelmével

A szövetség minden velünk egyetértő ember számára nyitott, várjuk szeretettel a csatlakozókat!
www.szekely-magyar.hu